Regulamin

Prosimy o przemyślane zakupy.

Zakupiłeś urządzenie, a chciałbyś inny model? Przekroczyłeś swoje możliwości wypłacalności?

Poinformuj nas o tym. Przygotowanie sterownika i zabawa w partyzantkę powoduje opóźnienie obsługi trzech innych klientów oczekujących w kolejce.

Zawsze  możesz zadzwonić i porozmawiać z nami.

 

Warunki współpracy 

Ogólne 

Zamówienia prosimy składać poprzez sklep internetowy, e-mailem, lub listownie. Przyjmujemy także zamówienia składane telefonicznie. Firma czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, e-mail czynny przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. 

Minimalna wartość realizowanego zamówienia, zarówno dla wysyłek jak i odbioru własnego, wynosi 20 PLN. 

Ceny w serwisie internetowym są cenami brutto. Są one podawane dla jednostki miary (1 szt, 10 szt lub 100 szt) i aktualizowane na bieżąco. 

Wszelkie zapytania techniczne prosimy kierować na adres mailowy pamel@pamel.pl , a postaramy się na nie odpowiedzieć w ramach usługi doradztwa technicznego on-line. 

 

W przypadku chęci domówienia jakiegoś towaru prosimy używać tego samego kanału co podczas zamówienia głównego (sklep, telefon, mail). Domówienia są możliwe przed spakowaniem towaru (wydrukiem i opłaceniem etykiety nadawczej). Wydruk etykiety potwierdzony jest wysłaniem maila z informacją o wysyłce towaru. W przypadku przeoczenia domówienia z winy  firmy Pamel towar domówiony towar wysyłamy na nasz koszt. W przypadku zbyt późnego domówienia klient ponosi koszt wysyłki lub ma prawo do zrezygnowania z dodatkowych towarów.

Realizacja zamówień 

Towar dostarczamy firmą kurierską  lub Pocztą Polską. Przewidywany czas doręczenia przesyłki wynosi 1-2 dni robocze. Maks. do 6 wg regulaminu firm spedytorów Cena przesyłki jest uśrednieniem cen różnych paczek u danego pośrednika. W przypadku pobrania doliczane jest dodatkowa opłata. 
Cena przesyłki pocztowej doliczany jest VAT, stąd różnica w cenie. Poszczególne ceny są widoczne podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki jest zbliżony do innych firm i wynosi przeciętnie kilkanaście złotych (to dla niecierpliwych którzy martwią się ze kosztuje 5 PLN lub 50 PLN.

Dla zamówień powyżej 1000 PLN przesyłka jest darmowa.

Możliwości odbioru: osobisty, Poczta Polska, Kurier.

Nie wysyłamy przesyłek płatnych przy odbiorze poza granice Polski. Wysyłka możliwa po wpłacie na konto.

 

Termin realizacji:

dokładamy starań aby wysyłka towaru nastąpiła w ciągu 48 h. Dotyczy to asortymentu znajdującego się na składzie magazynowym (standardowe artykuły). W wyjątkowych przypadkach (spiętrzenie wysyłek w magazynie, duża ilość pozycji w zamówieniu, specjalna konfiguracja urządzenia) termin realizacji może zostać wydłużony do 3-5 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia składu, dział handlowy poinformuje Państwa o spodziewanym terminie dostawy brakującego asortymentu, jednak elementów tych nie dosyłamy, chyba że uzgodnione to zostanie z działem handlowym. 

Firma PAMEL nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z opóźnienia realizacji zamówienia, dostarczenia elementów o parametrach innych niż prezentowanych na stronach internetowych lub w katalogu , zmiany cen jak i niepełnej dostawy zamówionej ilości towaru. Nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między firmą PAMEL a klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. 

Odpowiedzialność firmy PAMEL za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona tylko do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. 

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Odbiór towaru

 

Gdy pojawi się spedytor z towarem, należy sprawdzić, czy dotarł on bez żadnych uszkodzeń i czy rzeczywiście odpowiada zamówieniu. Paczkę należy otworzyć w obecności kuriera dopiero po dokonaniu zapłaty i pokwitowaniu odbioru. Są one w końcu dostarczane niezależne od e-sklepu firmy i kurierzy mogą odmówić sprawdzenia przesyłki przed zapłatą. Gdy po sprawdzeniu towaru okaże się, że jest on wadliwy, trzeba poprosić kuriera o spisanie protokołu. Nie może on  tego odmówić, a taki dokument będzie podstawą do późniejszej reklamacji. Jeżeli Klient tego nie zrobi, firma może nie uznać skargi i powstałe szkody będą usuwane na  koszt Klienta. W tym przypadku to firma kurierska ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania. 

Płatności 

Dla stałych, rzetelnych klientów przyznajemy prawo do odroczonego, standardowo 14-dniowego terminu płatności za pomocą przelewu bankowego. Istnieje możliwość negocjacji indywidualnego terminu płatności. 

Przyjmujemy przedpłaty, płatności kartami, przelewy elektroniczne, tradycyjne.

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W zależności od wybranej formy płatności

Dla  opcji PRZELEWY 24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Dla  opcji DOTPAY

„Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

 

Kod CVV2/CVC2 są to trzy ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku, na którym znajduje się Twój podpis. Weryfikacja tego kodu zapewnia większe bezpieczeństwo dokonywanych transakcji internetowych i ogranicza możliwość, że ktoś posłuży się Twoją kartą w sieci podczas dokonywania zakupów.

Hurtowi odbiorcy są dodawani do programu rabatowego. W celu informacji prosimy o kontakt pamel@pamel.pl

 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 


Gwarancja i procedura reklamacyjna 

Towary sprzedawane przez firmę PAMEL są wysokiej jakości, pochodzące od renomowanych i sprawdzonych producentów. Stosowane procedury składowania, pakowania zapewniają im właściwą ochronę przed uszkodzeniami elektrostatycznymi jak i mechanicznymi. 

Sprzedawany towar objęty jest gwarancją. Odpowiedzialność firmy PAMEL za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. 

 

W razie zaistnienia wady Kupujący zgłasza ten fakt Gwarantowi, za pośrednictwem poczty
internetowej (pamel@pamel.pl ) lub telefonicznie wówczas Gwarant najpierw próbuje rozwiązać problem

zdalnie oraz wskazuje dalszą drogę postępowania reklamacyjnego.

W przypadku wysyłki towaru najlepszym rozwiązaniem jest wypełnienie protokołu i dołączenie go do przesyłki.

Pobierz protokół reklamacyjny. w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji.

UWAGA!!!

5 letnia gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku posiadania karty gwarancyjnej urządzeń naszej produkcji.
W pozostałych przypadkach naprawa niegwarancyjna jest odpłatna zgodnie z cennikiem firmy Pamel. 
Jest to opłata zryczałtowana i wynosi 20 PLN + koszt podzespołów (stan na 1.09.2022). 
Urządzenia dostarczone bez karty gwarancyjnej są naprawiane jako pogwarancyjne lub czekamy na dosłanie karty.


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając na piśmie oświadczenie – formularz: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym na koszt zamawiającego, wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi w ciągu kolejnych 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem) na podany przez Klienta numer konta bankowego. Zwrot za transakcje opłaconą kartą może być wykonany tylko na kartę płatniczą,którą dokonano zapłaty. Koszt odesłania przez Klienta towaru nie podlega zwrotowi.
Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na indywidualne zamówienie.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


Uwagi końcowe 

 

PAMEL zastrzega sobie prawo do weryfikacji dany podanych w trakcje rejestracji a w przypadku podania fałszywych, lub niepełnych danych teleadresowych do odmowy realizacji zamówienia lub do zablokowania lub usunięcia konta  użytkownika. W takim przypadku wszelkie dane osobowe Klienta zostaną usunięty z bazy Serwisu.
Uwaga oferta przedstawiona na stronach internetowych ma charakter informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Pamel ". 

Firma Pamel zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, szczególnie  nie wypełniającymi dotychczasowych zobowiązań płatniczych względem Pamel oraz z podmiotami umieszczonymi w Krajowym Rejestrze Długów. 

 

Jako profesjonaliści działamy legalnie, dlatego nasze produkty są zarejestrowane w GIOS pod numerem E0021233W . Kupując sprzęt u nas nie narażasz się na problemy z kontrolą .
Po zużyciu zakupionych przedmiotów masz prawo oddać je do punktu utylizacji we własnym mieście lub przesłać do nas.
Odsprzedając sprzęt niezarejestrowany to na Tobie ciąży odpowiedzialność za wprowadzenie go na rynek. Grozi za to kara od 5000 PLN wzwyż. Przelicz sobie czy warto ryzykować , czy lepiej kupić u nas zarejestrowane, legalne urządzenie.

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat lub deklarację zgodności. Wszystkie urządzenia podlegają wysokim normom 
i nie wolno wprowadzać urządzeń niespełniających tych warunków. Urządzenia spełniające normy łatwo odróżnić po naniesionym znaku CE.

Na terenie Polski nie wolno sprzedawać urządzeń bez spełnienia tych dwóch warunków. W przeciwnym razie oznacza to że jest powód omijania norm, a firma działa nielegalnie.KONTAKT 

PAMEL 
Urodzajna 5E
42-300 Myszkow 

Polska

 

NIP PL554-255-46-48

REGON 3408856

 

791-607-644 (BIURO w godzinach 9-14 dni powszednie)  
791-607-644 (WSPARCIE TECHNICZNE w godzinach 16-20 cały tydzień) 

               

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 

Drogi Kliencie!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
'PAMEL Urodzajna 5E 42-300 Myszków'


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
- zawarcie i realizacja umowy (kupna, sprzedaży czy świadczenia usług w tym drogą elektroniczną),
- zakładanie i zarządzanie Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
- obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
- obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- marketing bezpośredni;
Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawa przetwarzania danych:
- umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:
- Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości dokonania zakupu/sprzedaży,
- brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody:
- w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


PROFILOWANIE
W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe.
W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.


OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.


TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego Administratora.
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
- z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:
- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
- dostawca usługi hostingu;
- podmiot realizujący dostawę towarów;
- dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe;
- podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej;
- organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane podmiotom spoza Unii Europejskiej.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Napisz na adres e-mail: pamel@pamel.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl